26 maja 2024

Praca – prawa kobiet

Należy wiedzieć, że kodeks pracy przewiduje wiele uprawnień, kiedy dana kobieta ma dzieci. Warto znać niektóre takie oto kruczki prawne, z których możemy skorzystać:

1). Ciąża na wypowiedzeniu

– zdarza się, że już po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży. Co wówczas może zrobić? Porada – ma prawo złożyć u pracodawcy oświadczenie o cofnięciu jej wypowiedzenia. Pracodawca powinien:

a). przywrócić pracownicę do pracy na podobnym stanowisku i z takim wynagrodzeniem

b). nie wypowiadać umowy po przywróceniu do pracy, a po porodzie udzielić jej urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

2). Urlop macierzyński i rodzicielski

– należy wiedzieć, że urlop macierzyński wynosi: 20 tygodni, kiedy urodzi się jedno dziecko; a 31 tygodni, kiedy są bliźnięta (jeśli urodzi się więcej dzieci przy jednym porodzie, urlop wzrasta o 2 tygodnie). Natomiast po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przysługuje też urlop rodzicielski:

a). przez 32 tygodnie (na jedno dziecko) lub

b). 34 tygodnie, jeżeli urodzi się więcej dzieci podczas jednego porodu.

Porada – kiedy dana kobieta zajdzie w ciążę w trakcie urlopu macierzyńskiego, warto wówczas aby rozważyła rezygnację z pozostałej jego części i wzięcie zwolnienia lekarskiego na czas ciąży. To zapewni jej pobieranie 100-procentowego zasiłku, a nie 80-procentowego.

3). Wolne dni na opiekę

– należy wiedzieć, że w ciągu roku kalendarzowego przysługują na dziecko w wieku do 14 lat 2 dni płatnego zwolnienia (dla mamy lub taty). Porada – mamy prawo wykorzystać te 2 dni wolne na godziny – będzie nam przysługiwać więc 16 wolnych godzin. Jeśli zaś pracujemy na część etatu, to niepełną godzinę takiego zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny, czyli na naszą korzyść. Oto przykład: na 1/3 etatu przysługiwałyby 5,3 godziny wolnego, ale w związku z powyższą regułą, będzie się należało 6 godzin wolnych na opiekę.

Warto też powiedzieć szerzej o zasiłku opiekuńczym, kiedy trzeba zająć się dzieckiem. Należy wiedzieć, że limit takich wolnych dni wynosi 60 w roku kalendarzowym na dziecko do 14 lat. Przysługuje mamie, kiedy na przykład musi ona wziąć zwolnienie lekarskie na chore dziecko (przysługuje wtedy 80 procent wynagrodzenia). Kiedy dziecko jest w wieku do 8 lat, zasiłek przysługuje też, kiedy nieprzewidzianie zamknięto przedszkole, szkołę.

Dodatkowa uwaga – pracodawca nie ma prawa nakazać pracy w godzinach nadliczbowych pracownicy, która ma dziecko do czwartego roku życia.